ประเทศจีน ระบบดับเพลิง FM200 ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง FM200
ระบบระงับแก๊ส FM200
ระบบดับเพลิง FM200
ระบบดับเพลิง HFC 227ea
ท่อตรวจจับไฟ
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
กระบอกสูบ FM200