ประเทศจีน ระบบดับเพลิง FM200 ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง FM200
ระบบระงับแก๊ส FM200
ระบบดับเพลิง FM200
HFC227ea ระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิง HFC 227ea
ท่อตรวจจับไฟ
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
อุปกรณ์ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
กระบอกสูบ FM200