ประเทศจีน ระบบดับเพลิง FM200 ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง FM200
ระบบระงับแก๊ส FM200
ระบบดับเพลิง FM200
HFC227ea ระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิง HFC 227ea
ท่อตรวจจับไฟ
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ FM 200
อุปกรณ์ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
กระบอกสูบ FM200
การดับเพลิงของ Heptafluoropropane
คอนเทนเนอร์วาล์ว
ระบบดับเพลิงก๊าซเฉื่อย
ระบบเครือข่ายท่อ FM200
ระบบตู้ FM200
ระบบแขวน FM200
ระบบ FM200 Piston Flow
ระบบดับเพลิง CO2
เครื่องดับเพลิง CO2 ชนิดผงแห้ง
หลอดดับเพลิงอัตโนมัติ